derma medicine

proteas

novart veria

ena

Πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων για εργασίες σε χώρους πρασίνου στο Δήμο Νάουσας

Ο δήμος Νάουσας θα προβεί στην πρόσληψη 4 ( τεσσάρων ) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , για χρονικό διάστημα δύο ( 2 ) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου, για την εκτέλεση των εργασιών στους χώρους πρασίνου του Δήμου Νάουσας και των Δημοτικών Διαμερισμάτων, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα :

Ειδικότητα

    Αριθμός

Χρονική διάρκεια

Ειδικά – τυπικά προσόντα πρόσληψης

ΥΕ Εργατών Κήπων

       4

   

     

     2 μήνες

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( δηλαδή απολυτήριο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου ) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 10/08/2017 μέχρι και 21/08/2017 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας

( Δ/νση : Δημαρχίας 30, Νάουσα , Τ.Κ. 59200 ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

giannopoulos

maiovis

sidiropoulos

studio 69