Βέροια: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελιάς την Κυριακή

Elias ana

Με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διάρκεια μετακόμισης οικοσκευών από την οδό Εληάς την 24-8-2014, από ώρα 11:00 έως και ώρα 14:00, θα γίνει περιορισμός, στο ρεύμα ανόδου από την πλατεία Εληάς, του οδοστρώματος στο μήκος της οδού που θα πραγματοποιείται η μετακόμιση.

 Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής επί της οδού Εληάς και θα υπάρχουν σημαιοφόροι για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Επίσης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα απαγορεύουμε την στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Εληάς της πόλης Βέροιας.