Νέα διοίκηση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κουμαριάς

koumaria panselinos

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουμαριάς «Η Ντόλιανη» εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014 στο πλαίσιο της Γενικής της Συνέλευσης. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και προέβη σε κατανομή αξιωμάτων ως εξής :

Τακτικά Μέλη : Τζήμα Αγορίτσα (Πρόεδρος), Δημόπουλος Ασημάκης, (Αντιπρόεδρος), Νάκη Παναγιώτη (Γεν. Γραμματέας), Μησιάκας Δημήτρης (Αναπλ. Γεν. Γραμματέας), Μούρνου Κατερίνα (Ταμίας), Ζήση Δέσποινα (Μέλος), Σιδηρόπουλος Γιάννης (Μέλος).

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ. : Τζήμα Σοφία, Πιτούλιας Νίκος, Δημοπούλου Δήμητρα.

Ελεγκτική Επιτροπή : Κακαφίκας Νίκος (Πρόεδρος), Χαιρωνίδου Κυριακή (Μέλος), Νάκης Ιωάννης (Μέλος).