Διαφήμιση

Δρομολόγια Αστικών Βέροιας

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΧΡΗΣΙΜΑ

Το χειμερινό πρόγραμμα

     ΠΡΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

     ΠΡΟΣ  Δ Ι Α Β Α Τ Ο

ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑ -ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

6.40

13.10

6.40

6.40

6.10

17.10

7.35

8

6.10

12.45

6.55

8

7.15

13.45

8

8.30

7.05

17.45

8

11.45

6.45

13.05

7.35

10.30

7.40

14.20

8.30

10

7.10

18.30

8.30

14.35

7.05

13.40

8

11.45

8

14.40

9.30

11.30

7.30

19.30

9

17.10

7.10

13.50 (Μ)

8.30

13.00

8.15

15.45

10.30

14.40

8

20

9.30

18

7.30

14.05

9

14.35

8.30

16.30

11.30

17.45

9

20.30

10

20

8

14.35

9.30

17.10

8.50

17.15

12.30

20.25

9.30

21.15

11

21

8.30

15.05

10

18

9.10

17.45

13.10

 

10.15

 

11.45

 

9

15.40

10.30

20

9.30

18.15

14.30

 

10.45

 

13.05

 

9.15

16.15

11

21

9.50

18.45

16.30

 

11

 

13.40

 

9.30

16.40

11.45

 

10.10

19.30

17.45

 

11.30

 

14.05

 

9.45

17.10

12.15

 

10.30

20.25

18.45

 

12

 

14.30

 

10

17.45

13.05

 

10.50

 

19.30

 

12.45

 

15.40

 

10.15

18.30

13.40

 

11.10

 

20.25

 

13.05

 

16.30

 

10.30

19.10

14.30

 

11.30

 

 

 

13.40

 

17.30

 

10.45

19.30

15.40

 

12

 

 

 

14.05

 

18.45

 

11

20

16.30

 

12.30

 

 

 

14.35

 

20

 

11.30

20.30

17.30

 

12.55

 

 

 

15.05

 

21.15

 

12

20.50

18.45

 

 

 

 

 

15.40

 

 

 

12.15

21.15

20

 

 

 

 

 

16.15

 

 

 

 

 

21.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ΠΡΟΣ   ΜΕΣΗ

ΠΡΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΠΡΟΣ  ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

ΠΡΟΣ  ΤΡΙΛΟΦΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

7.10

9

8

7.05

8

8

6.45

6.55

9

7.15

7.15

10.30

9

11.45

11.45

8

9.30

11.45

8.30(Π.Λ)

8.30 

10.30

8.20

8.20

13.15

12

14.30

14.35

9.30

11

14.35

10.30 ΤΡΙΤΗ(Π.Λ))

10.30

13.05

9.30

10.30

21

13.40 Μ

17.30

17.10

11

13.05

17.10

12.15 (Π.Λ)

12.15

16.40

10.30

12

 

14.35

20

20

13.05

14.30

20

13.50 (Μ)

14.35

19.10

12

14

 

17.10

 

 

14.05 (Μ)

17.30

 

14.35Μ-Ν-Λ

16.40

 

13.15

16.30

 

19.30

 

 

15.05

20

 

15.50Μ-Ν-Λ

19.10

 

14.30

21

 

 

 

 

17.10

 

 

16.40

 

 

16.30

 

 

 

 

 

19.30

 

 

19.10(Π.Λ)

 

 

18.30

 

 

 

 

 

20.30

 

 

20.50

 

 

21

 

 

ΠΡΟΣ  ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΣ  Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΣ    ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΜΜΟ

ΠΡΟΣ  Γ.Τ.ΡΑΧΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

7

7

7.45

6.45 Π

6.45

9
Λ-Ν-Μ

7.15

7.15

9.30

7.10

8.40

8.40

7.40

7.45

11

8.40 εως ΝΕΑ

8.40  Λ-Ν-Λ

8.15 

9

12.25

8.40

11.30

 

9

9

14.00

11.10 εως ΝΕΑ

11.10
 

  13.05
Ν-Λ

11

11

16.30

11.30

15.05

 

10

10

19.30

12.15 εως ΝΕΑ

12.25

12.25

 

12.50*
ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ

18.30

 

11

12.15

 

14.35Λ-Ν-Μ

14.35
Λ-Ν-Λ

16.40
Λ-Ν-Μ

13.55

13.55

 

 

 

12.15

13.15

 

15.50 Λ-Ν-Μ

15.05

18.30

 

14.35

 

 

13.15

14.35

 

17.45 εως ΝΕΑ

16.40
Λ-Ν-Μ

19.10
Λ-Ν-Μ

16.30

21

 

15.45*
ΜΟΝΟ ΡΑΧΙΑ

 

 

14.35

19.30

 

20.10 εως ΝΕΑ 

18.30

 

 

 

 

15.35

21

 

 

19.10
Λ-Ν-Μ

 

21

 

 

18.30

 

 

16.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30

 

 

Με το (Π) εως Π. Λυκογιαννη

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

Με το (Ν) από Νικομήδεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ  ΑΣΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ  ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ

ΠΑΣΑ ΚΙΟΣΚΙ

ΚΡΕΒΒΑΤΑ

ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΦΛΩΡΙΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

 

 

7.15*

8.30 

7.30

7.30

7.05

7.50

7.15

9

9.30

8.10

 

 

ΟΧΙ  ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

11.30

10.15

9

8.10

8.45

8.15

12.25

12.25

11.30

 

 

8.30

14.40

11.30

11.30

9.20

10.30
μονο ΣΑΒΒΑΤΟ

12.25

 

16.30

13.50

 

 

11.30

20.25

12.55

12.55

11.20

11.50

16.30

 

 

 

 

 

13.10

 

15.05

14.05

12.20

14.15
ΟΧΙ  ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

14.40

 

17.45

16.30

13.45

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
14.30

 

21.15

20

14.40

17.30
ΟΧΙ  ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.05

 

 

 

 

 

 

16.30

 

 

 

15.45

19.30
ΟΧΙ  ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ

 

 

 

 

 

 

19.30

 

 

 

16.45

 

 

 

 

 

 

20.25

 

 

 

17.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.45

 

 

 

 

 

 

 

( Μ) δρομολόγια που εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 21:22
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 20:07
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 19:30
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 18:08
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 17:56
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 17:32
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 17:24
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 17:17
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 17:09
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 16:10
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 15:59
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 15:47
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 15:40
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 15:33
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 15:29
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 15:02
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 14:51
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 14:43
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 14:05
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 13:59
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 13:54
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 13:33
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 13:22
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 13:15
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2014 12:54