Δεκατέσσερις μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Βέροιας στην Κύπρο

Η μετακίνηση γίνεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης «μαθησιακής κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» Erasmus + KA1 του σχολείου, με τίτλο: «Kαλλιέργεια, μεταποίηση κι εμπορία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών» και κωδικό : 2014-1-EL01-KA102-000802. Το κόστος διαμονής, διαβίωσης, ασφάλισης, κατάρτισης, πολιτιστικών επισκέψεων, μετακινήσεων και διάδοσης αποτελεσμάτων της δράσης καλύπτεται εξ΄ ολοκλήρου από το πρόγραμμα ERASMUS +.