Με μεγάλη συμμετοχή η ενημερωτική ημερίδα για την ροδακινιά στην Αλεξάνδρεια

To Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας διοργάνωσαν στις 27 Ιανουαρίου ενημερωτική εκδήλωση - ημερίδα με θέμα: «Ροδακινιά: Ποικιλίες-Καλλιεργητικές φροντίδες-Ασθένειες».

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή καλλιεργητών ροδάκινων, αγροτών και γεωπόνων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την αξιολόγηση ποικιλιών ροδακινιάς, για τις κυριότερες ασθένειες ροδακινιάς και δόθηκε οδηγός λίπανσης των δέντρων.

Η δρ. Δρογούδη Παυλίνα, Τακτική Ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του Τμήματος Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας, στην εισήγηση της αρχικά έδωσε κάποια σημαντικά δεδομένα της παραγωγής των ροδάκινων στην Ευρώπη, τονίζοντας την τάση μείωσης της κατανάλωσης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ποικιλιών και παρέθεσε πολύ σημαντικά στοιχεία αναφορικά με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ποικιλιών ροδάκινων των οποίων η αξιολόγηση έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο Νάουσας (όπως το βάρος του καρπού, διαστάσεις, οξύτητα καρπού αλλά και χρόνος και ένταση ανθοφορίας, χρόνος ωρίμανσης και παραγωγικότητα). Ακόμη έγινε παρουσίαση των αξιολογούμενων ποικιλιών με τα θετικά και ία αρνητικά τους στοιχεία τόσο σε επιτραπέζιες (ροδάκινα, νεκταρίνια, λευκόσαρκα) όσο και κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες.

Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης η κα. Δρογούδη αναφέρθηκε στα επικρατέστερα σχήματα διαμόρφωσης στη ροδακινιά: ελεύθερο και καθυστερημένο κύπελλο, Ισπανικό (χαμηλό) κύπελλο, ελεύθερο ατρακτοειδές, λεπτή άτρακτος. Ύψιλον, κύπελλο χωρίς υποβραχίονες. Έγινε σύγκριση μεταξύ των σχημάτων και δόθηκαν στοιχεία βάσει των οποίων ο καλλιεργητής θα είναι σε θέση να επιλέξει το κατάλληλο σχήμα διαμόρφωσης ανάλογα με την ποικιλία και το υποκείμενο των δέντρων.

Ο δρ. Σωτηρόπουλος Θωμάς, Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του Τμήματος Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας, αναφέρθηκε στη σημασία του εδάφους και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα του. Αναλύθηκαν οι σκοποί της ορθολογικής λίπανσης και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί. Έγινε αναφορά στην αποτελεσματικότητα της λίπανσης, το ΡΗ του εδάφους και με ποιες επεμβάσεις μπορεί να διορθωθεί και δόθηκαν οδηγίες ενδεικτικής λίπανσης τόσο σε νεαρά όσο και σε παραγωγικά δέντρα ροδακινιάς. Σημαντική ήταν και η πληροφορία σχετικά με το πρόγραμμα συμβουλευτικής λίπανσης μέσω λογισμικού προγράμματος του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Θεσ/νίκης.

Ο δρ. Θωμίδης Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι Θεσ/νίκης, αναφέρθηκε στις κυριότερες ασθενείς από τις οποίες προσβάλλεται η ροδακινιά (Φαιά σήψη, Εξώασκος, Κορύνεο, Φυτόφθορα και Σηψιριζίες). Αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της κάθε ασθένειας, παρουσιάστηκαν φωτογραφίες αυτών και δόθηκαν οδηγίες αντιμετώπισης της κάθε ασθένειας. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην αντιμετώπιση της Μονίλιας και του Εξώασκου, δύο ασθενειών που τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν έξαρση και δυσκολία αντιμετώπισης από τους παραγωγούς. Τονίστηκε η σημασία της ορθολογικής διαχείρισης του νερού στην καλλιέργεια που αποτελεί μέσο μείωσης των συνθηκών που ευνοούν τις ασθένειες.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι παρευρισκόμενοι με ερωτήσεις αλλά και τοποθετήσεις αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τέθηκαν προβληματισμοί για την αντιμετώπιση των ασθενειών άλλα και για το μέλλον της καλλιέργειας.

Η συνεργασία με το Σύλλογο Γεωργών του Δήμου Αλεξάνδρειας για ακόμη μία φορά παρείχε ουσιαστική, έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων για μια καλλιέργεια που υπάρχει σε μεγάλες εκτάσεις στο νομό μας και ενδιαφέρει πλήθος παραγωγών σε όλο το νομό.