Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας - Τι θα συζητήσει

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα

1

10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2019 Ο.Υ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης        

Θέμα

2

Έγκριση ή μη έκθεσης τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (01-01-2019 / 31-3-2019)

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης        

 

3

11η Αναμόρφωση ή μη, Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2019 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα

4

Έγκριση ή μη, συγκοινωνιακής μελέτης εργοταξιακής σήμανσης του έργου: «Ενίσχυση υδροδότησης οικισμού Μαρίνας από υδατοδεξαμενή Γιαννακοχωρίου»

Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΕΥΑΝ.

Θέμα

5

Πρόσληψη YE Εργάτη γενικών καθηκόντων για κατεπείγουσες ανάγκες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα

6

Πρόσληψη ναυαγοσώστη για κατεπείγουσες ανάγκες   στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τ.Κ. Ζερβοχωρίου Δ.Ε. Ειρηνούπολης.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Θέμα

7

Έγκριση ή μη Απολογισμού έτους 2018 της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ατόμων, Ειδικώς Αναγνωρισμένου Φιλανθρωπικού Σωματείου Νάουσας ( Γηροκομείο ).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

8

Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού από την ΟPEN TECHNOLOGY SERVICES

Θέμα

9

Αποδοχή επιχορήγησης για     κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2019.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης        

Θέμα

10

Έγκριση ή μη της 50/2019 Απόφασης του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, περί της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π.&Α. Δήμου Νάουσας.

Θέμα

11

Έγκριση και οριστική παραλαβή ή μη των δύο σταδίων της μελέτης με τίτλο "Μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού σε σημεία ενδιαφέροντος - τοπόσημα ".

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

12

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης        

Θέμα

13

Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

14

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης και 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' των εργασιών , καθώς και 1ης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ (''Ράμνιστα'')» , ( A.M.: 58/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006185442), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

15

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης και 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' των εργασιών , καθώς και 1ης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα ''Πολλά Νερά'')» , ( A.M.: 65/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006185640), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

16

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης και 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' των εργασιών , καθώς και 1ης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» , ( A.M.: 55/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006184643), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

17

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης της 1ης και 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας'' των εργασιών , καθώς και 1ης παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» , ( A.M.: 56/2017 και ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0006185046), κατά (2) δύο μήνες έκαστη.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

18

Αποδοχή ή μη Κοινοποίησης της με αρ. πρωτ. 9582/06-06-2019 Απόφασης της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας ''περί μη αποδοχής Διάλυσης Σύμβασης'' του υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» της ομώνυμης πράξης ,(A.M.:55/2017 - ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ: 0006184643), την οποία αιτήθηκε η ανάδοχος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

19

Αποδοχή ή μη Κοινοποίησης της με αρ. πρωτ. 9792/10-06-2019 Απόφασης της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάουσας ''περί μη αποδοχής Διάλυσης Σύμβασης'' του υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» της ομώνυμης πράξης ,(A.M.:56/2017 - ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ: 0006185046), την οποία αιτήθηκε η ανάδοχος

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

20

Διαγραφή οφειλής ΤΑΠ του ΔΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Βασιλείου με ΑΦΜ 009804227

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης

Θέμα

21

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου “ KATAΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ¨ (ΑΡ. ΜΕΛ. 31/2017).

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

22

Ορισμός Επιτροπής Oριστικής Παραλαβής του έργου ¨ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

(ΑΡ. ΜΕΛ. 19/2017)

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

23

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής για την παραλαβή του Έργου «Ανόρυξη Γεώτρησης για πλήρωση ψεκαστικών βυτίων οικισμού Αρχαγγέλου Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα

24

Έγκριση ή μη, μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ανάπτυξης