Ομιλία στην Μελίκη για τον Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα

Το Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018, στις 11 το πρωί, στην αίθουσα εκδηλώσεων του πρώην Δημαρχείου Μελίκης θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των Δημοτών για τον «Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 MWel με αεριοποίηση βιομάζας», ο οποίος προτείνεται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης.

Η ενημέρωση θα γίνει από τους υπεύθυνους της κατασκευάστριας εταιρίας και καλούνται οι Δημότες να προσέλθουν, ώστε να λάβουν γνώση για την μέθοδο λειτουργίας του Σταθμού αλλά και για τον τρόπο της ενδεχόμενης συμμετοχής τους στο έργο.