Δράσεις Αγωγής Υγείας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό-Περιφερειακά Τμήματα Βέροιας και Αλεξάνδρειας

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των μαθητών σε θέματα Αγωγής Υγείας, τα Περιφερειακά Τμήματα Βέροιας και Αλεξάνδρειας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προτίθεται να πραγματοποιήσουν δράσεις ενημέρωσης στα Δημοτικά Σχολεία της Ημαθίας, κατόπιν της σχετικής έγκρισης του ΥΠΠΕΘ.

Οι ενημερωτικές δράσεις περιλαμβάνουν τις παρακάτω θεματικές:

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών – Πρόληψη ατυχημάτων (προτείνεται κυρίως για μαθητές των Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεων).
Ατομική υγιεινή (για τους μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων).
Υγιεινή διατροφή (αποκλειστικά για τα σχολεία που υλοποιούν σχετικό Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων).
Οι ενημερωτικές δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τις Εκπαιδεύτριες των Περιφερειακών Τμημάτων του Ε.Ε.Σ., κα Χρύσα Λιούλια και κα Ελένη Γραμματικοπούλου.

Όσες σχολικές μονάδες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις ανωτέρω δράσεις παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, μέχρι την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018.

Για τα Δημοτικά Σχολεία Βέροιας και Νάουσας: https://goo.gl/forms/oiaaeWoSotl56GsC3

Για τα Δημοτικά Σχολεία Αλεξάνδρειας: https://goo.gl/forms/KH7ATiJD93mBMuhV2

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτημάτων, κατά την επιλογή των σχολικών μονάδων θα προηγηθούν οι σχολικές τάξεις που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα Αγωγής Υγείας.