Δωρεάν εξετάσεις Αγγλικών TOEIC στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών LINGUA PRAXIS

Δωρεάν αναγνωρισμένες εξετάσεις ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ενήλικες Β2 – Γ1 TOEIC στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών LINGUA PRAXIS.

Εξετάσεις πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα με άμεσα αποτελέσματα.

Για πληροφορίες καλέστε το Κέντρο Ξένων Γλωσσών - ΚΔΒΜ1 LINGUA PRAXIS στο τηλ. 2331074177 (3μμ-9μμ).