Πόσες φορές πρέπει να δοκιμάζεται η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF);

Για μερικά ζευγάρια είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί σύλληψη εμβρύου με φυσικούς τρόπους. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα ή και στους δύο. Στην περίπτωση αυτή, τα ζευγάρια αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους σύλληψης και ένας από αυτούς είναι η μέθοδος της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).

Από την πρώτη φορά που εφαρμόστηκε μια μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης, έως σήμερα, έχει επιτευχθεί τεράστια πρόοδος στο συγκεκριμένο τομέα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι καμία μέθοδος υποβοηθούμενος αναπαραγωγής δεν εγγυάται ποσοστό επιτυχίας 100%.

Βέβαια, τα περιστατικά με θετική έκβαση αυξάνονται καθημερινά.  Είναι σημαντικό τα ζευγάρια που επιθυμούν να γίνουν γονείς να υποβληθούν ταυτόχρονα  σε διαδικασία θεραπείας για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχούς σύλληψης. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρόλο που τα ζευγάρια τηρούν το πλάνο θεραπείας και ακολουθούν πιστά κάθε βήμα, η τεχνική εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να μην αποφέρει θετικά αποτελέσματα. Είναι προφανές ότι οι ανεπιτυχείς προσπάθειες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στα ζευγάρια τόσο οικονομικό όσο και συναισθηματικό. Όσο όμως η φυσική τους δύναμη και η οικονομική τους κατάσταση το επιτρέπει, μπορούν να δοκιμάσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση όσες φορές επιθυμούν, μέχρι να πετύχουν. Από νομική άποψη, δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσπαθειών. Συνεπώς,  για τα ζευγάρια που έχουν αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης στο ενεργητικό τους, δεν υπάρχει άλλο εμπόδιο για μια επιπλέον, εκτός από το οικονομικό και συναισθηματικό κόστος.

Οι ιατροί που είναι ειδικευμένοι στην εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν παρατηρήσει αύξηση των ποσοστών επιτυχίας μετά την τρίτη δοκιμή. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι υπάρχουν ζευγάρια που επιτυγχάνουν σύλληψη κατά την ένατη ή την δέκατη προσπάθειά τους. Η αδυναμία επίτευξης κύησης έπειτα από τρεις κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης είναι μια κατάσταση που είναι γνωστή ως Επαναλαμβανόμενες Αποτυχίες Εμφύτευσης. Οι λόγοι αποτυχίας μελετώνται και διεξάγονται έρευνες για την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.