Χρήσιμα τηλέφωνα

Τα χρήσιμα τηλέφωνα του Νομού Ημαθίας:

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο Δήμου Βέροιας 2331350500
Φαξ Δήμου Βέροιας 2331350515

Δήμαρχος 2331350507
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2331350536
Γενικός Γραμματέας 2331350696
Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας Δόμησης – Περιουσίας, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 2331350502
Αντιδήμαρχος Οικονομικών 2331350632
Αντιδήμαρχος Παιδείας 2331350511
Αντιδήμαρχος Τεχνικών, Αγροτικής Ανάπτυξης 2331350501
Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ποιότητας Ζωής 2331350630
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού 2331350692
Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 2331350618

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 2331044243, 2331351901
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2331051095, 2331352110
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ. ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ 2331351709

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 2331350608, 2331350615, 2331351711

Γραμματεία Δημάρχου 2331350505, 2331350506
Φαξ Γραμματεία Δημάρχου 2331022330
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων 2331350617

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350631
Τμήμα Γραμματείας και συλλογικών οργάνων 2331350553, 2331350596, 2331350521, 2331350524
Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγια - Ληξιαρχείο) 2331350544, 2331350550, 2331350545, 2331350549, 2331350551, 2331350546, 2331350547, 2331350548
Φαξ Δημοτολόγια 2331350557
Τμήμα Διοικητικό 2331350522, 2331350561, 2331350533, 2331350570, 2331350514, 2331350642

Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Προϊστάμενος/η Διεύθυνσης 2331350014
ΚΕΠ Βεργίνας 2331352013, 2331352016
ΚΕΠ Βεργίνας - Φαξ 2331092569
ΚΕΠ Απ. Παύλου 2331351922, 2331351923
ΚΕΠ Απ. Παύλου - Φαξ 2331351924
ΚΕΠ Δοβρά 2331352121, 2331352119
ΚΕΠ Δοβρά - Φαξ 2331051098
ΚΕΠ Μακεδονίδος 2331351728, 2331351729
ΚΕΠ Μακεδονίδος - Φαξ 2331096436
ΚΕΠ Βέροιας 2331350000, 2331350015, 2331350021, 2331350022, 2331350023, 2331350568, 2331350013, 2331350529
ΚΕΠ Βέροιας - Φαξ 2331350020

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331353812
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας Φύλων 2331353819, 2331353816
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης 2331353814, 2331353817, 2331353813
Τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 2331350517, 2331350564
Τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού 2331350552
ΦΑΞ Διεύθυνσης 2331353808

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350510
Τμήμα Δημοτικών Προσόδων 2331350532, 2331350519, 2331350599, 2331350535
Τμήμα Λογιστηρίου - Εξόδων 2331350554, 2331350527, 2331350531, 2331350539, 2331350538, 2331350537
Τμήμα Προμηθειών - Αποθηκών 2331350582, 2331350616, 2331350508
Τμήμα Ταμείου 2331350541, 2331350540

Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350575
Τμήμα Καθαριότητας - Ανακυκλώσιμων υλικών 2331350595, 2331350577
Τμήμα Περιβάλλοντος 2331350509, 2331350513, 2331350530
Τμήμα Πρασίνου Δασών 2331350606
Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων 2331070919
Επόπτης Καθαριότητας 2331350634
Φυτώριο 2331075644
Φαξ Διεύθυνσης 2331350590

Διεύθυνση Πολεοδομίας-Κτηματολογίου-Περιουσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350571
Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας 2331350609, 2331350598, 2331350560
Τμήμα Κτηματολογίου 2331350512, 2331350589, 2331350579
Τμήμα Πολεοδομικό 2331350578, 2331350626, 2331350581, 2331350611, 2331350580, 2331350576, 2331350574, 2331350605, 2331350534, 2331350585, 2331350559
Κλητήρας Πολεοδομίας 2331350592
Φαξ Υπηρεσίας Δόμησης 2331350572

Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350586
Τμήμα Προγραμματισμού - Ανάπτυξης - Οργάνωσης 2331350597, 2331350594
Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών 2331350555, 2331350569, 2331350518

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350584
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 2331350624, 2331350565, 2331350603, 2331350556
Τμήμα Συγκοινωνιών - Κυκλοφορίας - Αδειών Μεταφορών 2331350600, 2331350583
Τμήμα Τεχνικό - Συντήρησης Έργων 2331350588, 2331350587, 2331350601, 2331350566, 2331350520, 2331350562, 2331350665
Τμήμα Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων 2331350612, 2331350593
Φαξ Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 2331021777

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Τουρισμού
Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2331350528
Τμήμα Αδειών Εμπορίου & Καταστημάτων 2331350640
Τμήμα Απασχόλησης & Τουρισμού 2331352026, 2331350523
Αγροτικής Παραγωγής 2331350563

Αμαξοστάσιο Δήμου
Τηλεφωνικό κέντρο 2331354600
Προϊστάμενος 2331354610
Διοικητική υποστήριξη 2331354612, 2331354613
Επόπτης 2331354614, 2331354615
Συνεργείο 2331354611

Λοιπά Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δημοτικής Ενότητας Βέροιας
Σιδεράδες 2331075919
Ηλεκτρολόγοι 2331070971
Κυνοκομείο 2331071336
Βλάβες Λαμπτήρων 2331350686
Νεκροταφεία 2331070633
Σ.Μ.Α. - Ασώματα 2331091576

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου
Τηλεφωνικό Κέντρο Δ.Ε. ΑΠ. Παύλου 2331351900
Φαξ Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου 2331351910, 2331351905, 2331351903, 2331351908, 2331351906

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος
Τηλεφωνικό Κέντρο Δ.Ε. Μακεδονίδος 2331351700
Φαξ Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος 2331351720
Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας 2331351715

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Δοβρά
Τηλεφωνικό κεντρο Δ.Ε. Δοβρά 2331352100
Ληξιαρχείο Δ.Ε. Δοβρά 2331352111
Λοιπά τηλέφωνα επικοινωνίας 2331352112, 2331352113
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε. ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2331352000

Τοπικές Κοινότητες
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 2331051323
Τ.Δ. ΔΑΣΚΙΟΥ 2331096100
Τ.Δ. ΔΙΑΒΑΤΟ 2331041343
Τ.Δ. ΚΟΥΛΟΥΡΑ 2331097217
Τ.Δ. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 2331042725
Τ.Δ. Ν ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ 2331090200
Τ.Δ. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ 2331092236
Τ.Δ. Παλιά ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ 2331090141
Τ.Δ. ΠΑΤΡΙΔΑΣ 2331029778
Τ.Δ. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ 2331094294
Τ.Δ. ΣΥΚΙΑΣ 2331043519
Τ.Δ. ΣΦΗΚΙΑΣ 2331094474
Τ.Δ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ 2331093173
Τ.Δ. ΦΥΤΕΙΑΣ 2331093110
Τ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2331091203
Τ.Δ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ 2331091400
Τ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΝΩΝ 2331098073
Τ.Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 2331088118
Τ.Δ. ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ 2331049241
Τ.Δ. ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ 2331044030
Τ.Δ. ΡΑΧΗΣ 2331075484
Τ.Δ. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 2331075168

Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350543
Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350604
ΦΑΞ Ανταποκριτές ΟΓΑ Βέροια 2331350687
Ανταποκριτής ΟΓΑ Μακροχώρι 2331351926

Δημοτική Αστύνομία 2331350610, 2331350695
ΦΑΞ Δημοτικής Αστυνομίας 2331062356

ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) από σταθερό 1050
ΔΕΔΔΗΕ (βλάβες) σταθερό και κινητό 2331021111
ΟΤΕ (βλάβες) 13888
ΕΛΤΑ 2331020664
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ 2331062555, 2331062666
ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 23313 53124, 23313 53125
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 2331024891, 2331023322
Α’ ΚΑΠΗ 2331028664
Β’ ΚΑΠΗ 2331021286
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 2331026499, 2313309637
ΤΕΛΩΝΕΙΟ 2331028959
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ 2331078800, Τηλέφωνο Βλαβών 2331021814
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 2331096342
ΟΑΕΔ: 1564, 2331026888
ΟΣΕ: 1110, 2331024444
ΤΕΛΩΝΕΙΟ: 2331072256
ΔΟΥ Βέροιας: 2331024998
ΤΜΗΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΚΑΠΝΟΥ: 2331022736
ΕΛΤΑ Βέροιας: 2331020664
ΕΛΤΑ Μακροχωρίου: 2331041452
ΕΛΤΑ Μελίκης: 2331081755
ΙΚΑ: 184
ΙΚΑ Διοικητικές Υπηρεσίες: 2331078050
ΙΚΑ Υγειονομικές Υπηρεσίες: 2331024661
ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.ΕΑ. (πρώην ΠΙΚΠΑ): 2331077050
ΚΤΕΟ: 23313/53900 & 2331353901
ΚΤΕΟ Προϊστάμενος: 2331353902
Γηροκομείο Βέροιας: 2331024891, 23322
Τμήμα Συγκοινωνιών: 2331077871
Β' Σώμα Στρατού: 2331022082
Στρατολογικό Γραφείο: 2331032464, 24692
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας: 2331025180
Επιμελητήριο Ημαθίας: 2331024734
ΤΟΕΒ: 2331024669
Μητρόπολη: 2331022270

ΚΤΕΛ
Αστικές Γραμμές: 2331023334
Υπεραστικές Γραμμές: 2331022342, 1421
Πρακτορείο Μελικής: 2331082370
ΤΑΞΙ: 2331062555, 62666
ΟΣΕ: 2331024444

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
Αρχαιολογικός Χώρος Βεργίνας-ΑΙΓΩΝ: 2331092347
Ανάκτορο - Αρχαιολογικός Χώρος ΒΕΡΓΙΝΑΣ: 2331092394
Ιερός Ναός Αναστάσεως Σωτήρος Χριστού: 2331021718

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Δημοτικό Γυμναστήριο (Γήπεδο Εληάς): 2331027517
Δημοτικό Στάδιο: 2331024590, 2331025883
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, Μακροχώρι: 2331042111, 2331041810
Εθνικό Στάδιο: 2331025883
Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου: 2331049226, 2331026237
ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ Γυμναστήριο: 2331026230
Χιονοδρομικό Κέντρο Χρυσό Ελάφι: 2331066787, 2331049220

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΕΚΑΒ 166, 2331059151
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας 23313 51100, 23313 51400
Τηλέφωνο Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 2331 3 51114
Τηλέφωνο Λογ. Νοσηλευομένων: 2331 3 51108
Κέντρα Αιμοδοσίας 2331351173
Δημοτικό Ιατρείο Βέροιας 2331074113
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ημαθίας 233110 21183
Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Ημαθίας Πέλλας 2331077800
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Αγίου Γεωργίου 2331051203
Αγκαθιάς 2331099203
Βεργίνας 2331092336
Γεωργιανών 2331098075
Μακροχωρίου 2331041888
Μελίκης 2331081204
Ξεχασμένης 2331039154
Πολυδένδρου 2331094260
Ριζωμάτων 2331096222
Σταυρού 2331039666
Φυτειάς 2331093192

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Διευθυντής 23310 76615
Υπασπιστής 23310 76610
Τηλεφωνικό Κέντρο 23310 76625, 23310 76626
Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών 23310 76614
Γραφείο Αστυνόμευσης - Ασφάλειας 23310 76629
Γραφείο Αλλοδαπών 23310 76620
Γραφείο Διαβατηρίων 23310 76604, 23310 76650
Κέντρο Άμεσης Επέμβασης 100, 23310 25197

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής 23310 76645
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23310 76643
Γραμματεία 23310 76646
Δημόσιος Κατήγορος 23310 76648
Αστυνομικός Σταθμός 23310 81264
Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Βεργίνας 23310 92061

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής 23310 76655
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23310 76653
Γραμματεία 23310 76657
Γραφείο Αλλοδαπών 23310 76656
Γραφείο Ταυτοτήτων 23310 76659
Γραφείο Ναρκωτικών 23310 76638

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Διοικητής 23310 76665
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23310 76669
Γραμματεία 23310 76663

ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ HΜΑΘΙΑΣ
Γεωργιανοί Ημαθίας
Διοικητής 23310 98001
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23310 98000

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 2331068400
Γραφείο Πυρασφαλείας 2331068420
Γραφείο Ανακριτικού 2331068423
Αναγγελία Πυρκαγιάς 199

Π.Κ. ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Προϊστάμενος 2331092080

Δημοτική Βιβλιοθήκη Βέροιας «Θ. Ζιωγοπούλου» 2331024879
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 2331024494
Χώρος Τεχνών 2331078100, 2331078120

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.: 2331078140
Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης (Κ.Λ.Ε.): 2331025629

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΜΟΥΣΕΙΑ
Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας 2331024972
Μουσείο Βασιλικών Ταφών των Αιγών 2331092347
Βυζαντινό 2331025847
Αρχοντικό Σαράφογλου 2331023380

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
(Αμπατζή Βασιλική, Πουλιόπουλος Πασχάλης): 23333 50100, fax: 23333 50159

Fax (Για όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου): 23330 23625

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γραμματεία Δημάρχου
Μούρνου Αλεξία: 23333 50104, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 23333 50102

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: 23333 50106

ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: 23333 50141

Γραφείο Ειδικών Συνεργατών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κωταΐδου Σοφία: 23333 50105, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοτολόγιο
Ζαρκάδα Ολυμπία: 23333 50150, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ληξιαρχείο
Σαμαράς Γεώργιος: 23333 50130, FAX: 23333 50118, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρωτόκολλο
Κουρκουτά Ελισάβετ: 23333 50151, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών
Θεοδωρίδου Βασιλική: 23333 50144, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
FAX: 23330 23625

Γραφείο Προσωπικού
Κιρτικίδου Έφη: 23333 50122, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γιαννάκης Νικόλαος: 23333 50121, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου, Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Δημητρίου Πελαγία: 23333 50142, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών (Αντιδήμαρχος: Τόκας Σωτήριος)
Καβάσιλα Ημαθίας, τηλ. 23313 51803, fax: 2331351810

Δημοτική Ενότητα Μελίκης (Αντιδήμαρχος: Σαρακατσιάνος Νικόλαος)
Μελίκη Ημαθίας, τηλ. 23313 52200, fax: 2331352220

Δημοτική Ενότητα Πλατέος (Αντιδήμαρχος: Δριστάς Στέφανος)
Πλατύ Ημαθίας, τηλ. 23333 50300, fax: 23330 64444
Τμήμα Εσόδων
Ζαρκάδας Βασίλειος: 23333 50110, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μεσσαλάς Παναγιώτης: 23333 50123, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χατζηχρηστίδης Γεώργιος:23333 50139, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ανθίμου Αικατερίνη: 23333 50160, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Γιάγκου Καλλιόπη: 23333 50107, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τάκη Σεβαστή: 23333 50137 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάχανη Όλγα: 23333 50111, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Προμηθειών
Κυριαζοπούλου Ευδοκία: 23333 50138, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κακαγιάννης Δημήτριος: 23333 50115, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Πρασίνου
Στάμος Δημήτριος: 23333 50135, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αδειοδοτήσεις - Εμπόριο
Πάντου Βασιλική: 23333 50125, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γιαννούσης Αθανάσιος: 23333 50127, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μισθοδοσία
Πουλουτίδου Νίκη: 23333 50140, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τσιαμτσίδου Πασχαλίνα: 23333 50124, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λογιστήριο
Στιβακτής Σταμάτης: 23333 50162, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παπαδοπούλου Μαρία: 23333 50134, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Καραβασίλης Χρήστος: 23333 50153, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τεχνική Υπηρεσία
Γιαννόπουλος Γεώργιος: 23333 50154, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κουρουγιαννίδου Μαρία: 23333 50131, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μακρή Ζαχαρούλα: 23333 50133, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ξυδοπούλου Μαρία: 23333 50132, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σολάκογλου Νατάσα: 23333 50143, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τσιτλακίδου Αθανασία: 23333 50158, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τσιάτσιου Διονυσία: 23333 50109, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γιαννούσης Αθανάσιος: 23333 50135, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γραφείο Κίνησης
Κουτλής Δημήτριος: 23333 50147, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Μοσχοτά Κρυστάλλω: 23333 50157, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μοσχοπούλου Βασιλική: 23333 5015

Τμήμα Προγραμματισμού - Οργάνωσης - Πληροφορικής

Νικολοπούλου Βιργινία: 23333 50126, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κουκουλή Κυριακή: 23333 50161, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Διεύθυνση Πρασίνου - Καθαριότητας
Χολέβας Γεώργιος: 23333 50147, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παπαμανώλης Παναγιώτης: 23333 50148, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειας
Ποράβου Ελισσάβετ: 23330 26806, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πλατέος
Τσιμπλίδου Φωτεινή: 23330 53844, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας
Ραφαηλίδου Εύα: 23330 50372, fax: 23330 53045, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Φωτιάδης Χαράλαμπος: 23330 53045, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μπεσιροπούλου Γιαννούλα: 23330 53071, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Μεσσαλάς Ιωάννης: 23330 53045, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δ/νση Υ.ΔΟΜ. & Περιβάλλοντος
Παπαδημητρίου Αθανασία 23333 51301
Καλότσης Αθανάσιος 23333 51306
Γραμματεία 23333 51308
Μελίδου Θεοδώρα 23333 51305

Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων
Ζάϊκου Μαρία: 23333 51302

Κ.Ε.Π.

Προϊστάμενος: Δόμανος Ευάγγελος (23333 50200)
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Αλεξάνδρειας: 23333 50200 – 7, Fax : 23330 22587
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Πλατέος: 23333 50400, Fax: 23330 53911
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Μελίκης: 23313 52301, Fax: 23310 82318
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Καβασίλων: 23313 51804 - 7, Fax: 23310 77179

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας (ΚΕΔΑ)
Τηλ. Κέντρο: 23330 53450-55
Δημοτικό Κολυμβητήριο: 23330 25390

Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας (ΟΠΑΚΟΜ)
Τηλ. Κέντρο: 23330 53217
ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας: 23330 26743

Δημοτικό Στάδιο: 23330 23485
Δ.Ε.Υ.ΑΛ. ( Βλάβες ): 23330 26746
Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23330 23606
B΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: 23330 22700

Γραφείο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Δήμου Αλεξάνδρειας
Μαμουδέλης Θοδωρής: 23333 50155, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Βέροιας: 166, 23310/59151
Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας: 2333026901-4

ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Βρυσακίου: 2333051010
Επισκοπής: 2333091211
Καμποχωρίου: 2333091000
Κορυφής: 2333041201
Νησιού: 2333051533
Πλατέος: 2333063243
Τρικάλων: 2333081207

ΒΛΑΒΕΣ
ΔΕΗ: 1050, 2333023364
ΟΤΕ: 13888
Ύδρευσης-Αποχέτευσης
Αλεξάνδρειας: 2333053444
Πλατέος: 2333053824

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Πλατύ: 2333081166
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: 2333022700

ΕΛΤΑ
Αλεξάνδρειας: 2333023526
Πλατέoς: 2333063270
ΙΚΑ (Ιατρείο): 184, 2333023376

ΚΑΠΗ
Αλεξάνδρειας: 2333022400, 2333026743
Παλαιοχωρίου: 2333064040
Τρικάλων: 2333081573

ΚΤΕΛ: 2333023312, 1421
ΟΑΕΔ: 1564, 2333023680
ΟΣΕ: 1110
Αλεξάνδρειας: 2333023210
Πλατέoς: 2333063216

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διοικητής 23330 53330
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23330 53333
Γραμματεία 23330 53335
Δημόσιος Κατήγορος 23330 53347

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Διοικητής 23330 53340
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23330 53345, 23330 27600
Γραμματεία 23330 53352
Γραφείο Ταυτοτήτων 23330 53354

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Πλατύ
Διοικητής 23330 63338
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23330 63333
Γραμματεία 23330 63333

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 2333024199
Γραφείο Πυρασφαλείας 2333053199
Αναγγελία Πυρκαγιάς 2333024199

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 2332350300 ΕΣΩΤ. 300, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 2332350330 ΕΣΩΤ. 330, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2332350334 ΕΣΩΤ. 334, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Δ/ΝΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2332350310 ΕΣΩΤ. 310, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΑΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2332350340 ΕΣΩΤ. 374, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΑΜΕΙΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΗ 2332350312 ΕΣΩΤ. 312, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΟΥΛΑ 2332350329 ΕΣΩΤ. 340, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2332350366 ΕΣΩΤ. 366, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 2332350366 ΕΣΩΤ. 366, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΑΚΗ-ΤΖΕΠΟΥ ΕΛΠΙΔΑ 2332350332 ΕΣΩΤ. 332, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΕΣΩΤ. 353, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2332029625, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6985171926, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23323052216, ΦΑΞ 2332024413, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΑΘΗΝΑ 2332350367 ΕΣΩΤ. 367, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΔΟΥΜΟΥ ΚΑΙΤΗ 2332350324 ΕΣΩΤ. 324, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
ΚΑΠΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2332350355 ΕΣΩΤ. 355, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2332020342, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2332350358 ΕΣΩΤ. 358, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2332350319 ΕΣΩΤ. 319, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚ. & ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ
ΚΟΥΛΤΖΗ ΒΑΣΩ 2332350311 ΕΣΩΤ. 311, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΟΦΚΕΛΗΣ ΣΑΚΗΣ 2332350312 ΕΣΩΤ. 312, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΚΥΡΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ 2332350350 ΕΣΩΤ. 349, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΡΟΙΣΤ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 2332350347 ΕΣΩΤ. 347, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΣΤΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 2332350325 ΕΣΩΤ. 325 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΛΑΠΑΒΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2332350328 ΕΣΩΤ. 328, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
ΛΕΦΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 2332350323 ΕΣΩΤ. 323, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2332350334 ΕΣΩΤ. 334, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΜΕΛΕΜΕΝΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 2332350317, ΕΣΩΤ. 317 

ΠΡΟΣΟΔΩΝ- ΑΝΤΑΠ. ΟΓΑ
ΜΙΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2332350317, ΕΣΩΤ. 317, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΜΠΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΣ 2332021829, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΜΠΟΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2332350320 ΕΣΩΤ. 320, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2332350318 ΕΣΩΤ. 318, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΠΟΠΗ 2332350333 ΕΣΩΤ. 333, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 2332350355 ΕΣΩΤ. 355, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ 2332350335 ΕΣΩΤ. 335, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τ.Υ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘ.ΕΡΓΩΝ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΠΗ 2332029609

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2332350341 ΕΣΩΤ. 341, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2332350026, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΜΗΜΑ Η/Μ
ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2332022086, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΧΩΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2332350321 ΕΣΩΤ. 321, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 2332350346 ΕΣΩΤ. 346, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΠΑΣΤΟΪΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2332029622, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2332350332 ΕΣΩΤ. 332, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΕΠΟΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ
ΣΑΜΑΛΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2332350369 ΕΣΩΤ. 369, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΚΟΔΡΑ ΜΟΡΦΩ 2332350344 ΕΣΩΤ. 344, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΠΑΡΤΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2332350352 ΕΣΩΤ. 352, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Δ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2332350343 ΕΣΩΤ. 343, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΦΙΛΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2332350327 ΕΣΩΤ. 327, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΛΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 2332350309 ΕΣΩΤ. 309, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2332350368 ΕΣΩΤ. 368, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 2332050356, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 2332350338,360 ΕΣΩΤ. 338,360, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΣΑΚΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2332350345 ΕΣΩΤ. 345, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2332350350 ΕΣΩΤ. 350, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΣΙΟΓΚΑ ΝΕΛΗ 2332029609 ΕΣΩΤ. 356, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΙΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 2332350336 ΕΣΩΤ. 336, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΧΑΪΔΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ 2332029617, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2332350374 ΕΣΩΤ. 374, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΣΙΟΥΡΑ ΖΩΗ 2332350314 ΕΣΩΤ. 326, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2332050371 ΕΣΩΤ. 371, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΧΗ ΕΛΕΝΗ 2332350315 ΕΣΩΤ. 315, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

TAΠ - ΠΡΟΣΟΔΩΝ
ΚΑΡΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2332350316 ΕΣΩΤ. 316, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2332350373 ΕΣΩΤ. 373, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2332350500 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2332350509 ΕΣΩΤ. 516, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2332350516 ΕΣΩΤ. 516, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΕΠ ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 2332350518 ΕΣΩΤ. 518, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 2332350600 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2332350600 ΕΣΩΤ. 600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΚΕΠ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΜΠΑΤΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2332350631 ΕΣΩΤ. 631, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΚΛΗΤΗΡΑΣ
ΝΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2332350625 ΕΣΩΤ. 625, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΛΚΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2332350622 ΕΣΩΤ. 622, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΚΕΠ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΗΛΚΕΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2332350633 ΕΣΩΤ. 633, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 2332350604 ΕΣΩΤ. 604, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

ΚΕΠ ΝΑΟΥΣΑΣ 2332350000,11,16, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΕΠ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 2332350513, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΚΕΠ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ 2332350631,32,33, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δ.Ε.Υ.Α.ΝΑΟΥΣΑΣ 2332025266, 2332022620, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ 23323 50100, 2332059100
Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (Ραντεβού) 2332059247, 2332059248, 23323 50247, 23323 50248

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ
Διοικητής 23320 52561
Υπασπιστής 23320 52564

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Διοικητής 23320 52562
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23320 52560
Γραμματεία 23320 52565

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Διοικητής 23320 52563
Αξιωματικός Υπηρεσίας 23320 52560, 23320 52572
Γραμματεία 23320 52570
Γραφείο Ταυτοτήτων 23320 52574

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο 2332027590
Αναγγελία Πυρκαγιάς 2332022199

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Τηλεφωνικό Κέντρο 23313 50100
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ημαθίας 23313 50102
Αντιπεριφερειάρχης Βιομηχανίας Καλαϊτζίδης Κωσταντίνος 23313 50102
Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ημαθίας 2331350194
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Ημαθίας 2331350114
Γραφείο ΠΑΜ - ΠΣΕΑ ΠΕ Ημαθίας 2331350114
Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ΠΕ Ημαθίας 2331350102
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας 23313 53659
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ημαθίας 23313 53601
Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων 23313 53604
Τμήμα Εργαστηρίων 23313 53609
Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 23313 53603
Τμήμα Πληροφορικής ΠΕ Ημαθίας 23313 50137
Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ημαθίας 23313 50171
Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας 23313 50118
Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης 23313 50125
Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας 23313 50225
Τμήμα Προμηθειών 23313 50122
Τμήμα Γραμματείας 23313 50167
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ημαθίας 23313 50145
Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 23313 50150
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 23313 50147
Τμήμα Κτηνιατρικής 23313 50135
Τμήμα Αλιείας 23313 50123
Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού 23313 50192
Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Ημαθίας 23313 53607
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων 23313 53637
Τμήμα Επαγγέλματος 23313 53632
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 23313 53602
Τμήμα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης 23313 53617
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης 23313 53639
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Ημαθίας 23313 53400
Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας 23313 53424
Τεχνικό Τμήμα 23313 53415
Τμήμα Χορήγησης Αδειών Οδήγησης 23313 53418
Τμήμα ΚΤΕΟ 23313 53902
Τμήμα Γραμματειακής υποστήριξης 23313 53416
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ημαθίας 23313 50170
Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου 23313 50211
Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 23313 50175
Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων 23313 50216

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69