Δρομολόγια Αστικών Νάουσας

Τα δρομολόγια των αστικών Νάουσας:

Προς Κοπανό
Καθημερινές: 6.30, 6.55, 7.45, 8.15, 8.30, 9.00, 10.30, 10.45, 11.45, 12.20, 12.40, 13.40, 14.30, 15.30, 15.50, 16.50, 18.30, 20.15, 20.45 
Κυριακές: 6.45, 7.35, 9.15, 10.45, 11.45, 14.30, 17.15, 18.30, 19.30, 20.45  

Προς Λευκάδια
Καθημερινές: 6.55, 8.30, 11.45, 14.30, 16.50, 20.15

Προς Στενήμαχο - Μονόσπιτα
Καθημερινές: 6.50, 9.15, 14.30, 19.30

Προς Χαρίεσσα
Καθημερινές: 6.50, 8.15, 10.30, 12.20, 14.30, 15.30, 20.45

Προς Γιαννακοχώρι - Ροδοχώρι
Καθημερινές: 6.35, 14.30

Προς Ειρηνούπολη
Καθημερινές: 8.15, 12.20, 15.30

Προς Επισκοπή - Μαρίνα
Καθημερινές: 6.30, 9.00, 12.40, 14.30, 16.50, 20.15

Προς Άγιο Νικόλαο
Καθημερινές: 8.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Κυριακή: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00

Προς Σταθμό Τρένων
Καθημερινές: 6.30 (Θεσσαλονίκη), 6.50 (Έδεσσα ? Φλώρινα), 7.45 (Έδεσσα), 9.00 (Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Φλώρινα, Κοζάνη), 10.30 (Έδεσσα), 11.45 (Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Φλώρινα), 13.40 (Θεσσαλονίκη), 14.30 (Θεσσαλονίκη ? Έδεσσα), 15.50 (Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Φλώρινα), 16.50 (Έδεσσα ? Θεσσαλονίκη), 18.30 (Θεσσαλονίκη ? Έδεσσα), 19.30 (Έδεσσα ? Φλώρινα ? Θεσσαλονίκη), 20.45 (Θεσσαλονίκη ? Έδεσσα) 
Κυριακή: 6.45 (Έδεσσα ? Φλώρινα), 7.35 (Θεσσαλονίκη, Έδεσσα), 9.15 (Θεσσαλονίκη), 10.45 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα), 11.45 (Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Φλώρινα), 14.30 (Έδεσσα), 16.00 (Έδεσσα ? Θεσσαλονίκη), 17.15 (Θεσσαλονίκη), 18.30 (Έδεσσα), 19.30 (Θεσσαλονίκη ? Έδεσσα ? Φλώρινα), 20.45 (Θεσσαλονίκη)

methodos orizontio

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69