tsakiridis

Δείτε τις προσφορές!

ΓΕΡΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Εμπορία Ελαστικών - Ζαντών

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  Θέρμανση - Κλιματισμός - Φυσικό Αέριο - Υγραέριο - Αντλίες Θερμότητας - Ανακαινίσεις

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γραφείο Τελετών

access ban20

pistofidis ban1

Νέα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την επόμενη Δευτέρα

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την 24η Iουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (σχετική απόφαση αριθμ. 193/2023 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έλεγχος Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων έτους 2022 του Νομικού Προσώπου του Δήμου με την Επωνυμία «Ο.Π.Α.ΚΟ.Μ.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ. 13695/07-07-2023 πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την τροποποίηση ή μη της αριθ. 23533/25.11.2021 σύμβασης όπως τροποποιήθηκε με την 19949/25.10.2022 σύμβαση τροποποίησης: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ” (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.ΣΑ. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

5. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων μέσω του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα (1η Τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017) του Ο.Α.Ε.Δ.- Υποβολή ή μη σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Επιλογής για την αξιολόγηση των αιτήσεων εγγραφών των βρεφών και νηπίων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλεξάνδρειας καθώς και των αιτήσεων απαλλαγών ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων για την σχολική περίοδο 2023-2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Καθορισμός του ύψους και των όρων καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία), των εκπτώσεων και των απαλλαγών, για τη φοίτηση των βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλεξάνδρειας περιόδου 2023-2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης συμμετοχής των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλεξάνδρειας προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε) για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»περιόδου 2023-2024. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για την άμεση πρόσληψη παιδαγωγικού και βοηθητικού παιδαγωγικού προσωπικού για την κάλυψη άμεσων και πάγιων αναγκών των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

10. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη Κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετ. η υπ΄αριθ. 12/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

11. Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 122/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ¨Λήψη απόφασης για : Ονομασία οδών¨. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: «Υποβολή αιτήματος προς την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ημαθίας, για παραχώρηση του υπ’ αριθμ. 519 οικοπέδου Ο.Τ. 111, συνοικισμού Πλατέος, Συμπληρωματική Διανομή 1978, Αναμόρφωση έτους 1981 του Υπουργείου Γεωργίας, με την ένδειξη «Διαθέσιμο, προοριζόμενο για Κοινωφελείς σκοπούς», σύμφωνα με το άρθρο 4 «Παραχωρήσεις ακινήτων» του Ν. 4061/2012. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

13. Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της εκτέλεσης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

14. Έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης και τμηματικών προθεσμιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

15. Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της εκτέλεσης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

16. Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική έκθεση για την πορεία του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», και λήψη απόφασης για τη συνέχιση ή μη της εκτέλεσης του έργου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

17. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος ισογείου δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Καμποχωρίου Δ. Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

18. Λήψη απόφασης για την λύση μίσθωσης του αριθ. 141 οικόπεδο (Ο.Τ. 26) έκτασης 1.003 τ.μ. που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Λουτρού του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

19. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος του αριθ. 10 (8-10 ενιαίο δημοτικό κατάστημα) που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Πλατέος. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

20. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος οικίας του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Πρασινάδας του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΜΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

methodos orizontio

https://www.pliroforiodotis.gr/index.php/news/society-menu/education-menu/92749-smarteching-education-4

meta morfo22

protonio ban egraf

savantidou ban

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

sidiropoulos

studio 69