tsakiridis ban july21

sidiropoulos oil

Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD
The Espressonist

Δείτε το φυλλάδιο προσφορών!

Προτάσεις της ΟΝΝΕΔ Ημαθίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας

dimosioi ipalliloi

Από την ΟΝΝΕΔ Ημαθίας ανακοινώθηκαν προτάσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Αναλυτικά:

"Α. Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ο κάθε πολίτης θα έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων μέσω ασφαλούς πληροφοριακού συστήματος που θα πιστοποιεί την ταυτοπροσωπία (στα πρότυπα του "taxisnet"). Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης θα απαλλαγεί από τη χρονοβόρα διαδικασία υπογραφής εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω φυσικής παρουσίας. Η διεκπεραίωση των διαδικασιών θα γίνει θεαματικά γρηγορότερη και θα εξοικονομηθεί χρόνος τόσο για τον πολίτη όσο και για τον δημόσιο λειτουργό, ο οποίος θα μπορεί να αξιοποιηθεί σε άλλους παραγωγικότερους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Παράλληλα, οι πολίτες θα απαλλαγούν από τη διαδικασία επικύρωσης διαφόρων εγγράφων αφού το πληροφοριακό σύστημα θα προβαίνει σε αυτόματη επικύρωση.

Επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, μέσω αύξησης αρμοδιοτήτων και εκτελούμενων διοικητικών διαδικασιών.

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται η αναζήτηση τους από τον πολίτη.

Ενεργοποίηση ρυθμίσεων περί ηλεκτρονικής επικοινωνίας πολιτών και δημόσιων υπηρεσιών.

Επέκταση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του κράτους

Β. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανάληψη πρωτοβουλίας για παραγωγή νομοθετικού έργου που θα στοχεύει στην απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Το νομοθετικό έργο θα αφορά στην απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών τόσο σε επίπεδο οριζόντιων αρχών (Υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών) όσο και σε επίπεδο κάθετων πολιτικών. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί η πολύπλοκη και δαιδαλώδης νομοθεσία, πράγμα που αποτελεί εφαλτήριο της γραφειοκρατίας.

Γ. Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών. Παρά τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί, τα διοικητικά εμπόδια που παρακωλύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ότι στην Ελλάδα απαιτούνται πάνω από τριάντα ημέρες για την ίδρυση μιας επιχείρησης ενώ στο Βέλγιο απαιτείται μία. Η δέσμευση του Υπουργείου για τη δημιουργία των "Υπηρεσιών Μιας Στάσης" κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό.

Με τον τρόπο αυτό, θα επιταχυνθούν και θα απλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι υφιστάμενες πολύπλοκες διαδικασίες ενώ θα αντιμετωπιστούν και τα φαινόμενα διαφθοράς. Παράλληλα, το κόστος ίδρυσης θα μειωθεί δραστικά και το κράτος θα γίνει φιλικότερο προς τον ιδιώτη επενδυτή.

Απλούστευση διαδικασιών για έκδοση αδειών λειτουργίας εμπορικών φορέων. Η σημερινή διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας από τους Δήμους σε εμπορικά καταστήματα είναι χρονοβόρα μιας και απαιτεί συγκέντρωση πληθώρας εγγράφων από διάφορες Υπηρεσίες, όπως Πυροσβεστική, Υγειονομικό, Δ.Ο.Υ. κτλ. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα πρέπει να δημιουργηθούν "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" εντός των Ο.Τ.Α., όπου θα διεκπεραιώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά οι προαναφερθείσες διαδικασίες.

Επέκταση του συστήματος σύστασης μιας νέας επιχείρησης μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης

Δ. Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Βελτίωση της διαδικασίας υπαγωγής στα προγράμματα επιχορήγησης νέων επαγγελματιών από τον ΟΑΕΔ . Πολλοί νέοι επαγγελματίες απορρίπτονται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης των Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, λόγω διαφόρων γραφειοκρατικών εμποδίων (μη συγκέντρωση εγγράφων κτλ), χωρίς να έχει αξιολογηθεί η ουσία του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου τους. Αποτέλεσμα είναι η στέρηση κρίσιμων χρηματικών πόρων και ως εκ τούτου η μη ανάληψη υγιών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που θα τόνωναν την απασχόληση των νέων. Ο ΟΑΕΔ θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη των ενδιαφερομένων και σε συνεργασία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες να αναζητά αυτεπάγγελτα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής προτάσεων.

Μηχανοργάνωση όλων των βάσεων δεδομένων των ασφαλιστικών ταμείων. Στόχος είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του ασφαλιστικού "προφίλ" κάθε εργαζομένου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα απαιτούνται βεβαιώσεις και έγγραφα ασφαλιστικών ταμείων σε διαδικασίες συναλλαγής με δημόσιους φορείς, πράγμα που θα εξοικονομήσει χρόνο και κόστος τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ε. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δημοπράτησης έργων και ηλεκτρονικού μητρώου εργοληπτικών επιχειρήσεων. Με τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, κάθε επιχείρηση θα έχει άμεση ενημέρωση για τα υπό δημοπράτηση έργα και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν προσφορές ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται ο ανταγωνισμός και διασφαλίζεται η ισότιμη μεταχείριση, δεδομένου ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν ίδια ενημέρωση ενώ θα εξασφαλίζεται η διαφάνεια του αποτελέσματος. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζεται να εκδίδουν κάθε φορά πλήθος απαιτούμενων δικαιολογητικών μιας και αυτά θα υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και αξιοποιώντας επιτυχημένα παραδείγματα του παρελθόντος (π.χ. Νόμος για τα αυθαίρετα) θα πρέπει άμεσα να προωθηθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, πατάσσονται τα φαινόμενα διαφθοράς, απλοποιούνται οι διαδικασίες και εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος

Ι. Υπουργείο Οικονομικών

Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης των ισολογισμών των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ καθώς και των τροποποιήσεων των καταστατικών τους σε ΦΕΚ.

ΙΑ. Υπουργείο Εσωτερικών

Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για την επιβολή δημοτικών τελών, φόρων, εισφορών και δικαιωμάτων.
Προτείνεται η δημιουργία Κώδικα ∆ημοτικής Φορολογίας, ώστε να εκσυγχρονιστεί το θεσμικό πλαίσιο και να υπάρξει σύννομη επιβολή εισφορών, τελών και δικαιωμάτων, με όρους διαφάνειας και χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

∆ημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου μόνιμων κατοίκων.

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών προερχόμενων από παραβάσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ενημέρωσης των οφειλετών".

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

Ψητοπωλείο

sidiropoulos

studio 69