Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Βέροιας

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Βέροιας στις 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 με θέμα ημερήσιας διάταξης, τα εξής:

  1. Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αποθήκης τροφίμων και ποτών (φρούτων-λαχανικών) της Συμέλας Καραβασιλειάδου.
  2. Εισήγηση της Ε.Π.Ζ για την “Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 (έναντι Τσολιά) στη Βέροια”.
  3. Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017 και εισήγηση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση.