Ενεργειακή αναβάθμιση σε δυο δημοτικά σχολεία της Βέροιας - Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν

Πριν λίγες ημέρες εγκρίθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας η ενεργειακή αναβάθμιση δυο σχολικών συγκροτημάτων, του 2ου Δημοτικού Σχολείου (Μελέτιο) και του 16ου Δημοτικού (Φιλίππειο). Αναζητήσαμε περισσότερα στοιχεία για το έργο αλλά και για το τι πρόκειται να γίνει στα δυο σχολικά συγκροτήματα. 

Αναφορικά με την χρηματοδότηση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εξέδωσε πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Κεντρική Μακεδονία», στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» , η οποία απευθύνεται και στους Δήμους, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις χρηματοδότησης δράσεων αναλόγου περιεχομένου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 26.700.000,00€, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η διαδικασία επιλογής των προτάσεων είναι με συγκριτική αξιολόγηση.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι επιλέξιμες:

- Δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) που δεν αφορούν σε εκμετάλλευση παραγωγής ενέργειας, καθώς και αυτές που αφορούν σε κάλυψη θερμικών φορτίων.

Ακόμη χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων ,προκειμένου να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Στόχος της παρούσας διοίκησης του Δήμου είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, σε κάθε τομέα στα διοικητικά όρια του Δήμου, με την υιοθέτηση αναλόγου περιεχομένου δράσεων, όπως προτείνεται και από το σχέδιο διαχείρισης αειφορικής ενέργεια και κλίματος, που πρόσφατα έχει ολοκληρωθεί , προκειμένου ο Δήμος να συμμορφωθεί και με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως μέλος του Συμφώνου των Δημάρχων για την κλιματική αλλαγή.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις του Δήμου Βέροιας εστιάζουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με προοπτική σε βάθος χρόνου, αξιοποιώντας αντίστοιχου περιεχομένου προσκλήσεις χρηματοδότησης, ή ακόμη και με ίδιους πόρους να επεκταθεί η ενεργειακή θωράκιση όσο το δυνατό περισσότερων κτιρίων ξεκινώντας απ’ αυτά που είναι πιο ενεργοβόρα.

Οι συνταχθείσες μελέτες αφορούν τα σχολεία 2ο Δημοτικό Σχολείο (Μελέτιο) , 16ο Δημοτικό Σχολείο (Φιλίππειο).

Τα κτίρια αυτά έχουν ανεγερθεί τουλάχιστον προ 50ετίας. Παρά τις εργασίες συντήρησης, δεν διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, σε ότι αφορά στην κατανάλωση ενέργειας. Το δε κέλυφος των κτιρίων, εμφανίζει μεγάλες απώλειες, αφού ούτε θερμομόνωση υπάρχει, ούτε τα υαλοστάσια είναι με σύγχρονες προδιαγραφές- διπλοί τουλάχιστον υαλοπίνακες-.

Προβλέπονται παρεμβάσεις στα κελύφη των κτιρίων, με αντικατάσταση κουφωμάτων τοποθέτηση θερμοπρόσοψης και θερμομόνωση της επιστέγασης των κτιρίων.

Το συμβατικό σύστημα κεντρικής θέρμανσης θα αντικατασταθεί με αντλίες θερμότητας, με αναβάθμιση του τρόπου διανομής του θερμαντικού μέσου και θερμαντικά σώματα, ενώ θα τοποθετηθούν μηχανισμοί αυτόματης διαχείρισης της θερμικής ενέργειας του κτιρίου.

Τέλος τα φωτιστικά σώματα θα αντικατασταθούν με νέας τεχνολογίας led.

Όπου οι συνθήκες προσανατολισμού και στατικής επάρκειας επιτρέπουν , θα εγκατασταθούν Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φ/Β) με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) (αναφερόμαστε στο 16ο Δημοτικό Σχολείο, διότι το 2ο Δημοτικό δεν πληροί προϋποθέσεις εγκατάστασης, λόγω μεγάλου σκιασμού από τις γύρω οικοδομές). .