tsakiridis ban july21
aronis2021
Παντελής Μαϊόβης, Νευρολόγος, MSc, PhD
The Espressonist
ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Δείτε το Πασχαλινό φυλλάδιο προσφορών!

Ανοιχτή επιστολή - Ερωτήματα κοινωνικής πολιτικής υγείας

Του Ηλία Γραμματικόπουλου

Με αφορμή την τελευταία ανακοίνωση για πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων (!!) από τον Διοικητή του Γ.Ν.Ημαθίας (αριθμ. Πρωτοκ. 1586/10-2-2017), που αφορά κυρίως προσωπικό τραπεζοκομίας στις Μονάδες Βέροιας και Νάουσας, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες προσωπικές απορίες και ερωτήματα σχετικά με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής υγείας από τις εκάστοτε διοικήσεις των νοσοκομείων στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) είναι Ν.Π.Ι.Δ., με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους που θεσπίστηκαν με τον Ν.2716/99 του Υπουργείο Υγείας για την «Ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή συνεταιρισμών αφού παράλληλα είναι παραγωγικές, εμπορικές μονάδες αλλά και μονάδες ψυχικής υγείας. Βασικός στόχος τους είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για άτομα με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Απώτερος στόχος είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων αυτών, συμβάλλοντας στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός», είχε επανειλημμένως συναντηθεί και ενημερώσει κατ' ιδίαν και εγγράφως την προηγούμενη διοίκηση, και ήταν από τους πρώτους που συναντήθηκαν με τον νέο Διοικητή του Γ.Ν.Ημαθίας κατά την ανάληψη καθηκόντων του. Στα πλαίσια της δέσμευσης του για συνεργασία, είχαμε αποστείλει και επιστολή (αριθμ. Πρωτ. 46/26-9-2016) προς τον Διοικητή για αίτημα συνεργασίας με το νοσοκομείο για την καθαριότητα και την τραπεζοκομία, καθώς είναι γνωστό ότι οι Κοι.Σ.Π.Ε. αποτελούν σταθερή πολιτική του Υπουργείου Υγείας για την κοινωνική ενσωμάτωσης των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως αναφέρεται και στην υπ.αρ. πρ. 96797/15-10-2015 επιστολή του Γ.Γ.Υγείας με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις κατ’ αποκλειστικότητα σε Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.)». Παράλληλα είχε γίνει γνωστό στην ίδια επιστολή και η υπ.αρ.πρ. Α2β/Γ.Π.οικ. 26994/11-04-2016 εγκύκλιος του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες για τη Σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4368/2016».

Με γεγονός ότι, στην παρούσα δυσμενή για πολλούς συνανθρώπους μας οικονομική και κοινωνική συγκυρία, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για άτομα με ψυχική νόσο είναι αναγκαία και επιβεβλημένη και αντικατοπτρίζει τις ενεργείς προσπάθειες κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικά ομάδων, και κατόπιν των ανωτέρω διευκρινιστικών οδηγιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν.4368/2016, ο Κοι.Σ.Π.Ε. Ημαθίας «Δεσμός» είχε την δυνατότητα κάλυψης των αναγκών του Γ.Ν.Ημαθίας σε καθαριότηττα και τραπεζοκομία.

Επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Γ.Ν. Ημαθίας με σχετική απόφασή του αριθμ. 17/25-6-2015 (θέμα 17ο) πράξη του Δ.Σ., έλαβε απόφαση για την συμμετοχή του ως συνεταιριστής στην Γ’ κατηγορία του Κοινωνικού Συνεταιρισμού μας.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα ανωτέρω, εκφράζοντας προσωπική θέση ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και όχι εκπροσωπόντας όλο το Δ.Σ. του συνεταιρισμού μας, αναρωτιέμαι τα εξής:

A. Η πρόσληψη εποχικού προσωπικού που αφορά την τραπεζοκομία νοσοκομείου, υπάγεται σε συνθήκες αντιμετώπισης απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων ή είναι πάγια ανάγκη;

B. Πως εφαρμόζεται η κοινωνική πολιτική υγείας από τις εκάστοτε διοικήσεις των νοσοκομείων;

C. Λαμβάνονται υπόψιν οι κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας;

D. Πως γίνεται στα πλαίσια ενός τομέα ψυχικής υγείας που ανήκει ένα Γενικό Νοσοκομείο και ένας Κοι.Σ.Π.Ε. που αποτελεί Μονάδα Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας, να μην υπάρχει διασύνδεση και συνεργασία;

E. Ποια είναι η θέση των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος της Ημαθίας που συνυπέγραψαν το Κείμενο Ομοφωνίας για την Ψυχική Υγεία στην Ημαθία;

F. Ποια είναι η θέση των Υπευθύνων του Τομέα Υγείας των κομμάτων της Ημαθίας;

G. Ποια είναι η θέση των υπολοίπων βουλευτών και πολιτειακών αρχών σχετικά με το θέμα αυτό;

H. Με ποιο τρόπο στηρίζεται στα δύσκολα αυτά χρόνια της οικονομικο-κοινωνικής κρίσης, της ανεργίας και την ανέχειας, το πιο ευπαθές και ευάλωτο κομμάτι του πληθυσμού;

Τα ερωτήματα είναι πολλά, θα μπορούσα να θέσω και ακόμα περισσότερα, αλλά το ίδιο μεγάλη είναι και η αγωνία ενός θεσμού της Ημαθίας, που προσπαθεί να στηρίξει τις ομάδες πληθυσμού που αυτή την στιγμή βάλλονται περισσότερο από κάθε άλλη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, θα ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υ.Υ., η Διοίκηση του Γ.Ν. Ημαθίας και η Π.Ο.Κοι.Σ.Π.Ε.

H iRepair έφτασε στην Βέροια!

methodos orizontio

methodos orizontio

sidiropoulos

studio 69