Μητρόπολη: Τα θέματα της Σχολής Γονέων και των Ακαδημαϊκών Διαλόγων

Τὴν Κυριακή 17 Νοεμβρίου στίς 7 τό ἀπόγευμα στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας (ἐπί τῆς ὁδοῦ Βενιζέλου), ὁμιλητής στή σειρά ὁμιλιῶν «Ἀκαδημαϊκοί Διάλογοι» θὰ εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Δημήτριος Μπακλαγῆς, Γενικός ἀρχιερατικός ἐπίτροπος, ὁ ὁποίος θά ἀναπτύξει τό θέμα: «Ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου».

Τὴν Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως ὁμιλητής στή Σχολή Γονέων θὰ εἶναι ὁ ἱεροκῆρυξ Ἀρχιμανδρίτης Θεολόγος Ἀμπόνης μέ θέμα: «Ἐκφράζεσθε ἐλέυθερα! ».