Πανελλήνιος διαγωνισμός στην στατιστική

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής της για την «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα» ανακοινώνει τη διεξαγωγή, του «3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική», κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2019 - Μαρτίου 2020.

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη στατιστική επιστήμη, την παραγωγή των επίσημων στατιστικών και τη χρήση τους στην καθημερινότητα, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και στη χάραξη πολιτικών.

Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται στη χρήση νέων μεθόδων και εργαλείων για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1 - 3 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις ακόλουθες κατηγορίες:

• 1η κατηγορία: Μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων

• 2η κατηγορία: Μαθητές Γυμνασίου

Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει ένας καθηγητής, ο οποίος θα εγγράψει την ομάδα στο διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2020, θα παρέχει πληροφορίες για τους μαθητές της ομάδας, θα επιβλέπει την εργασία τους και θα τους καθοδηγεί καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Δύο νικήτριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, κατά την περίοδο Απριλίου - Μαΐου 2020, με τη συμμετοχή μαθητών από 17 Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Πανελλήνιο και τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, όπως τις ημερομηνίες - ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους δύο διαγωνισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε στον παραπάνω σύνδεσμο.

Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν από σήμερα, 18 Οκτωβρίου 2019, και ολοκληρώνονται στις 6 Φεβρουαρίου 2020.