Ξεκινάει ο τρύγος στην ποικιλία Ξυνόμαυρο Ναούσας

Ύστερα από συνεχείς δειγματοληψίες και μετρήσεις των γλευκομετρικών στοιχείων, την πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών, τις καιρικές συνθήκες και τα αιτήματα των οινοποιητικών επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, καθορίστηκε ημερομηνία έναρξης τρύγου για την ποικιλία ΞΥΝΟΜΑΥΡΟ ΝΑΟΥΣΗΣ (Ζώνη ΠΟΠ <<Νάουσα>>) η 16-09-2019 ημέρα Δευτέρα μέχρι 04-10-2019 ημέρα Παρασκευή , εφόσον ο καιρός το επιτρέψει.

Τα οινοποιεία δεν πρέπει να παραλαμβάνουν φορτία με ανάμεικτα σταφύλια διαφόρων ποικιλιών, Ξυνόμαυρα εκτός ζώνης, χαμηλόβαθμα κάτω από 110, υπέρβαρα πάνω από 1000 kgr/στρ., προσβεβλημένα από διάφορες ασθένειες και γενικώς ακατάλληλα σταφύλια για παραγωγή κρασιών ΠΟΠ Νάουσα, γιατί θα απορριφθούν ολόκληρες δεξαμενές.

Ο έλεγχος των Οινοποιείων θα είναι καθημερινός. Απαγορεύεται η είσοδος σε οινοποιείο προς οινοποίηση σταφυλιών από αμπελώνες που δεν κατέχουν αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης και δεν είναι εγγεγραμμένοι στο αμπελουργικό μητρώο. Απαγορεύεται η είσοδος σε οινοποιείο επιτραπέζιων σταφυλιών ή ποικιλιών διπλής /τριπλής χρήσης που ενισχύονται από άλλη Κ.Ο.Α.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να απαιτήσουν να τους κοινοποιηθούν από τους αμπελουργούς όλα τα αλφαριθμητικά και χαρτογραφικά στοιχεία των αμπελοτεμαχίων από τα οποία παραλαμβάνουν τα σταφύλια (καρτέλα αμπελοκαλλιέργειας).

Τέλος, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση οινικού παρακρατήματος και εφόσον τα στέμφυλα θα υπολογιστούν στο ποιοτικό παρακράτημα, δε θα προβαίνουν στην απόσυρση στέμφυλων χωρίς την ενημέρωση μας και τη δειγματοληψία για προσδιορισμό του αλκοολικού βαθμού.