Επιμελητήριο: Πληρωμή του ΓΕΜΗ έως τέλη Οκτωβρίου

To Επιμελητήριο Ημαθίας και η Υπηρεσία ΓΕΜΗ του, ενημερώνει τα μέλη του, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) , ότι πρέπει να προβούν στην τακτοποίηση οφειλών από ετήσια τέλη τήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ νια τα έτη 2015 - 2015, έως την 31η Οκτωβρίου 2019, λόγω του ότι από 1ης Νοεμβρίου 2019 η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) οφείλει να αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις οφειλές των υπόχρεων και να προβεί σε διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης τελών ΓΕΜΗ που οφείλονται με βάση τον ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική για τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τη νέα σχετική νομοθεσία και θα πρέπει να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι επιχειρηματίες, ώστε μα ιιην επιβαρυνθούν υε επιπλέον κόστη και αναστολές εκδόσεων απαραίτητων εγγράφων, για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν τυχόν οφειλές μέσω:

1)Της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/ κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς ΓΕΜΗ

2) Επικοινωνίας με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Ημαθίας, στο τηλέφωνο 2331029774 και στα e-mails  chamim02ffiotenet.gr και chamim06ffiotenet.gr