Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας με στόχο την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια επειγουσών εργασιών επιδιόρθωσης σπηλαιώσεων στο μεταβατικό επίχωμα της γέφυρας που διέρχεται άνωθεν σιδηροδρομικής γραμμής περί τη χ/θ Η283 και συγκεκριμένα στο βόρειο κλάδο κυκλοφορίας (προς Βέροια), που θα πραγματοποιηθούν από Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 έως Παρασκευή 04 Ιουλίου 2014, απαγορεύει την κυκλοφορία παντός είδους οχημάτων στο βόρειο κλάδο κυκλοφορίας (προς Βέροια) μεταξύ των Διατάξεων Εκτροπής Κυκλοφορίας που βρίσκονται στις χ/θ Κ280+250 και Κ283+250, από 06.00΄ ώρα της Δευτέρας 30-06-2014 έως 17.00΄ ώρα της Παρασκευής 04-07-2014.

Η κυκλοφορία των οχημάτων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα διεξάγεται από το νότιο κλάδο κυκλοφορίας (προς Θεσσαλονίκη), το οποίο αμφιδρομείται στο ανωτέρω τμήμα της Εγνατίας Οδού, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα.

loading...