Ποιους γυμναστές προσλαμβάνει ο δήμος Αλεξάνδρειας στο πρόγραμμα "Άθληση για Όλους"

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου - με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά έντεκα ατόμων -ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) περιόδου 201 9­2020, για το χρονικό διάστημα από 05.12.2019 έως 31.07.2020 θα πραγματοποιήσει ο δήμος Αλεξάνδρειας. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

3

ΔΙΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΟΛΩΝ

4

ΤΣΑΡΟΥΧΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5

ΚΑΤΣΑΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7

ΚΟΥΤΟΥΜΠΑ

ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

8

ΜΑΣΤΟΡΟΤΑΣΙΟΥ

ΟΛΓΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9

ΜΕΣΣΑΛΑ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

10

ΜΙΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΡΗΝΗ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

11

ΦΟΡΟΖΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ