Γενική συνέλευση του Λυκείου Ελληνίδων Βέροιας

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 16-3-2015, στις 5μμ, στο ίδιο μέρος και με τα ίδια θέματα.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα Πεπραγμένα του 2014

2. Εκλογή προέδρου και Γραμματέων της Συνελεύσεως

3. Ανάγνωση και Επικύρωση των Πρακτικών της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2014

4. Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του 2014

5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

6. Έγκριση των Πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ.και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη

7. Έγκριση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων του 2014