Ημερίδα με θέμα "Διασφάλιση ποιότητας φροντίδας στον ασθενή με Χρόνια Νεφρική Νόσο" στην Βέροια

Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών θα πραγματοποιήσει την 18η Επιστημονική Ημερίδα Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα "Διασφάλιση ποιότητας φροντίδας στον ασθενή με Χρόνια Νεφρική Νόσο" στην Βέροια.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον.

Η ημερίδα μοριοδοτείται με 4 μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την ΕΝΕ.