ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP | Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 246
Πόλη: Μακροχώρι
Τηλέφωνο: 2331044255
Φαξ: 2331500966
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Υπεύθυνος: Μπρανιώτη Ελένη & Γιούλη
Φιλικό Url: www.pliroforiodotis.gr/branioti
 

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP 

Νέα & Ανακοινώσεις

1. Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες»

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πρόσκληση της Βιολογικής Γεωργίας.

Στόχος του προγράμματος Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Το πρόγραμμα αυτό χωρίζεται σε 2 δράσεις:

- Υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής»
- Υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής»

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

2. Υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014 – 2020

Έχει δημοσιευτεί η ΥΑ του Υπομέτρου 6.3, όσον αφορά την επιδότηση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στόχος του Προγράμματος είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Το ποσό ενίσχυσης είναι 14.000€, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις:

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους\
- Να ανήκουν σε περιοχές μέχρι 5.000 κατοίκους
- Η τυπική απόδοση της υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης να είναι από 5.000 – 7.999 ευρώ
- Είναι αρχηγοί σε υφιστάμενες γεωργικές εκμεταλλεύσεις
- Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα (μέσο όρο τριετίας) από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι)
- Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.3.
- Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ)
- Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο
- Να μην έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα Νέου Αγρότη

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 4 Μαρτίου 2019 έως και 15 Μαΐου 2019. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 15 Μαΐου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο. 

 

Το γραφείο εκτείνει τις δραστηριότητές του σ’ όλο το φάσμα των υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

- Αγροπεριβαλλοντικές μελέτες:

 • Νέοι Γεωργοί
 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Βιολογική γεωργία – κτηνοτροφία
 • Προστασία των Ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
 • Συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Ομάδες παραγωγών

   

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP

- Μελέτες ανάπτυξης επιχειρήσεων και επιδοτήσεων:

 • Αναπτυξιακός Νόμος Ν3299/04
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Γυναικεία επιχειρηματικότητα
 • Νεανική επιχειρηματικότητα
 • Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (εμπόριο-μεταποίηση-τυποποίηση γεωργικών προϊόντων), Μέτρο 1.2.3 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013"
 • Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.)
 • Προσέγγιση LEADER Άξονας 4 ΠΑΑ "Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013"
 • Στρατηγικά και Επιχειρηματικά Σχέδια (Business Plan)

- Μελέτες συστημάτων ποιότητας

- Μελέτες για Ευρωπαϊκά προγράμματα (Διακρατικά)

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP

Πολιτική Ποιότητας του γραφείου είναι η πελατοκεντρική φιλοσοφία που επιτρέπει να αντιμετωπίζονται οι επιχειρηματίες
όχι απλά ως πελάτες αλλά σαν συνεργάτες.  

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP

ΜΠΡΑΝΙΩΤΗ GROUP |Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Μπρανιώτη Ελένη – Γεωπόνος Msc, 6978338621

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μπρανιώτη Γιούλη – Γεωπόνος Msc, 6972913701

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αριστοτέλους 246, Τ.Κ. 59033 Μακροχώρι Ημαθίας

Τηλ: 2331044255, Φαξ:2331500966